Category - Tekst en communicatie

Eenmalige ‘glossy’ maken

Voor de gemeente Amsterdam maken we een mooi magazine; inclusief ontwerp, interviews afnemen, tekstredactie, fotografie en vormgeving. Later meer…..

Windfondsen Midden-Limburg

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vroeg mij eind 2023 om Lessons Learned te schrijven over de windfondsen van 5 windparken in Midden-Limburg. Ik....

Wijkuitvoeringsplan Wilp

Het college van B&W van Voorst heeft op 28 november het eerste Wijkuitvoeringsplan van de gemeente vastgesteld. Ik was projectleider en opsteller van het....

Communiceren over de warmtetransitie

Als projectleider/adviseur warmtetransitie bij de Gemeente Voorst is goede communicatie met bewoners van de dorpen en buurten een belangrijke....

Tekstadvies Ecologische Autoriteit

De nieuwe nationale Ecologische Autoriteit (EA) toetst zogeheten Natuurdoelanalyses (NDA) van ruimtelijke projecten en beleidstrajecten. Dit nieuwe instrument....

Brochure circulair rioolwater

Voor Waternet heb ik gewerkt ik aan een technische brochure over een circulaire, decentrale manier van rioolwaterzuivering, aan de hand van een pilot in....

Tekstadvies MER-commissie

De landelijke commissie voor de milieueffectrapportage heeft me gevraagd om adviezen van de commissie te analyseren en de schrijvende secretarissen te....

Lessen EU-project RUGGEDISED

Voor de gemeente Rotterdam produceerde ik afgelopen maanden een diepgaand (intern) artikel (inclusief een professionele PowerPoint presentatie) over hun....

Winnaar monumentale tender

Onlangs werkte ik als tekstschrijver aan bouwtender inschrijving ‘Het Cornelium’; een duurzame transformatie en -uitbreiding van het monumentale Calvijn....

Redactie ambitiedocument Groengebied....

In mei leggen we de laatste hand aan het redigeren en grafisch vormgeven van een ambitiedocument voor Recreatieschap Groengebied Amstelland. Dit in nauw....

Natuurvisie Diemerpark

Voor Amsterdam redigeerde ik onlangs een toekomstvisie op het Diemerpark, een uitzonderlijk park dat pal tegen woonwijk IJburg aanligt. Ooit het toneel van een....

Tenders winnen…

Vanaf 2020 werk ik samen met kleine en grote ontwikkelaars/architecten regelmatig aan hun inschrijvingen voor bouwtenders. Mijn rol is het schrijven/redigeren....