Category - Tekst en communicatie

Communiceren over de warmtetransitie

Als projectleider/adviseur warmtetransitie bij de Gemeente Voorst is goede communicatie met bewoners van de dorpen en buurten een belangrijke....

Tekstadvies Ecologische Autoriteit

De nieuwe nationale Ecologische Autoriteit (EA) toetst zogeheten Natuurdoelanalyses (NDA) van ruimtelijke projecten en beleidstrajecten. Dit nieuwe instrument....

Brochure circulair rioolwater

Voor Waternet heb ik gewerkt ik aan een technische brochure over een circulaire, decentrale manier van rioolwaterzuivering, aan de hand van een pilot in....

Tekstadvies MER-commissie

De landelijke commissie voor de milieueffectrapportage heeft me gevraagd om adviezen van de commissie te analyseren en de schrijvende secretarissen te....

Lessen EU-project RUGGEDISED

Voor de gemeente Rotterdam produceerde ik afgelopen maanden een diepgaand (intern) artikel (inclusief een professionele PowerPoint presentatie) over hun....

Winnaar monumentale tender

Onlangs werkte ik als tekstschrijver aan bouwtender inschrijving ‘Het Cornelium’; een duurzame transformatie en -uitbreiding van het monumentale Calvijn....

Redactie ambitiedocument Groengebied....

In mei leggen we de laatste hand aan het redigeren en grafisch vormgeven van een ambitiedocument voor Recreatieschap Groengebied Amstelland. Dit in nauw....

Natuurvisie Diemerpark

Voor Amsterdam redigeerde ik onlangs een toekomstvisie op het Diemerpark, een uitzonderlijk park dat pal tegen woonwijk IJburg aanligt. Ooit het toneel van een....

Tenders winnen…

Vanaf 2020 werk ik samen met kleine en grote ontwikkelaars/architecten regelmatig aan hun inschrijvingen voor bouwtenders. Mijn rol is het schrijven/redigeren....

Evaluatie pilot Nieuwe Sanitatie

Voor Waternet heb ik gewerkt ik aan een technische brochure over een circulaire, decentrale manier van rioolwaterzuivering, aan de hand van een pilot in....

Penvoering transformatieplan Amstel III

Amsterdam werkt samen met ontwikkelaars en gebouweigenaren aan een enorme transformatie van kantorengebied Amstel III (lange strook tussen Johan Cruijf Arena....

Redactie bouwtenders

Een groeiende markt voor mij is het redigeren van tender inschrijvingen voor bouwprojecten. Vastgoed ontwikkelaars en aannemers hebben vaak wel goede ideeën....