Communiceren over de warmtetransitie

Als projectleider/adviseur warmtetransitie bij de Gemeente Voorst is goede communicatie met bewoners van de dorpen en buurten een belangrijke verantwoordelijkheid. Daarvoor zet ik een mix van communicatiemiddelen in: bewonersavonden, klankbordgroepen, voorbeeldwoningen, artikelen....

Lees verder